בנין 1

קומה 7

Type E4, Apt. 31

נמכר

Type D1, Apt. 30

נמכר

Type E4, Apt. 29

נמכר

Type D3, Apt. 28

נמכר

קומה 6

Type E3, Apt. 27

4 חדרים

Type D2, Apt. 26

נמכר

Type E3, Apt. 25

נמכר

Type D2, Apt. 24

נמכר

קומה 5

Type E4, Apt. 23

4 חדרים

Type D1, Apt. 22

נמכר

Type E1, Apt. 21

נמכר

Type D1, Apt. 20

נמכר

קומה 4

Type E2, Apt. 19

נמכר

Type D2, Apt. 18

נמכר

Type E3, Apt. 17

4 חדרים

Type D2, Apt. 16

נמכר

קומה 3

Type E2, Apt. 15

נמכר

Type D2, Apt. 14

נמכר

Type E1, Apt. 13

4 חדרים

Type D2, Apt. 12

נמכר

קומה 2

Type E2, Apt. 11

נמכר

Type D2, Apt. 10

נמכר

Type E2, Apt. 9

4 חדרים

Type D2, Apt. 8

נמכר

קומה 1

Type E1, Apt. 7

נמכר

Type D1, Apt. 6

נמכר

Type E1, Apt. 5

4 חדרים

Type D1, Apt. 4

נמכר

לחצו על הדירה הרצויה לצפיה בתוכנית

תכניות דירה